Privacy

U kunt erop vertrouwen dat wij bij P-services zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij mogen deze niet zomaar aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming. Met uitzondering van de Belastingdienst, uw gegevens over uw inkomsten worden automatisch aan hen doorgegeven.

Wet bescherming persoonsgegevens

Als werknemer heeft u een aantal rechten als het om uw persoonsgegevens gaat:

Inzage en correctierecht

U heeft het recht om alle gegevens die de werkgever over u bijhoudt, in te zien en te corrigeren. U mag bijvoorbeeld als werknemer vragen om uw personeelsdossier in te zien, of om de registratie van uw ziekteverzuim te bekijken. U heeft ook het recht om na inzage onjuiste gegevens te verbeteren en gegevens aan te vullen.

Recht op motivering

Als werknemer heeft u het recht om te weten waarvoor uw werkgever uw persoonsgegevens gebruikt.

Recht op verzet

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde gegevensverwerking, of deze zelfs beëindigen. Wij mogen uw gegevens namelijk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Kan ik erop vertrouwen dat P-services vertrouwelijk met mijn gegevens omgaat?

U kunt erop vertrouwen dat wij bij P-services zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij mogen deze niet zomaar aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming. Uw gegevens over uw inkomsten worden automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. Lees meer over Privacy>

Hoe lang bewaart P-services mijn persoonlijke gegevens?

P-services is wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens voor een periode van zeven jaar te bewaren.