Persoonlijke gegevens

In uw portal vindt u tal van gegevens die uw dienstverband aangaan. Deze gegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor u en voor ons. Het gaat om uw uren, uw tegoeden (stand reserveringen) en uw verlof.

Het is van belang dat wij altijd over uw meest actuele persoonlijke gegevens beschikken. Dit om ervoor te zorgen dat u bijvoorbeeld altijd op tijd over uw loon kunt beschikken.

De volgende gegevens dient u, wanneer deze wijzigen, zo snel mogelijk te wijzigen in de portal:

adres;
telefoonnummer;
e-mailadres;
burgerlijke staat;
IBAN/bankgegevens.


Deze gegevens wijzigt u in de portal via de tegel 'Persoonsgegevens'. 

Lees meer over privacy en uw persoonlijke gegevens>

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Waar kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien en/of wijzigen?

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen via de tegel 'Persoonsgegevens' in uw persoonlijke portal. 

Het is van belang dat wij altijd over uw meest actuele persoonlijke gegevens beschikken. Dit om ervoor te zorgen dat u bijvoorbeeld altijd op tijd over uw loon kunt beschikken.

De volgende gegevens dient u, wanneer deze wijzigen, zo snel mogelijk te wijzigen in de portal:

  • adres;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • burgerlijke staat;
  • IBAN/bankgegevens.

Hoe maak ik een e-mailadres aan?

Een (gratis) e-mailadres aanmaken is heel eenvoudig. U heeft de keuze tussen veel verschillende aanbieders, waaronder:

 

Outlook (van Microsoft): klik hier om een e-mailadres aan te maken.

 

G-mail (van Google): klik hier om een e-mailadres aan te maken.

Waarom is mijn identiteitsbewijs nodig?

Als wij een arbeidsovereenkomst met u aangaan, dan zijn wij als werkgever wettelijk verplicht om een kopie van uw ID-bewijs te kunnen overleggen. Wij moeten kunnen vaststellen dat u het daadwerkelijk bent die via ons aan het werk gaat en niet iemand anders (om persoonsverwisseling te voorkomen).

 

Onder identiteitsbewijs (ID) verstaan wij uw paspoort of uw identiteitskaart. Die kopie bewaren wij dan ook in ons archief. Op deze manier kunnen wij bewijzen dat het BSN-nummer van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met die op het identiteitsbewijs. Deze gegevens mogen wij te nimmer zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

 

Lees meer over wat de Rijksoverheid meldt over het verstrekken van uw ID-bewijs aan bedrijven>

 

Let op: een rijbewijs is voldoende om u te kunnen legitimeren op de werkvloer, maar is niet geldig bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Hoe lang bewaart P-services mijn persoonlijke gegevens?

P-services is wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens voor een periode van zeven jaar te bewaren.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens als ik uit dienst ben?

Wanneer u uit dienst gaat, zijn wij verplicht om uw gegevens langere tijd te bewaren. Het betreft uw loonstroken, uw adresgegevens en de kopie van het identiteitsbewijs dat u bij aanmelding heeft meegezonden. De verplichte bewaartermijn varieert, afhankelijk van het soort gegevens, van vijf tot zeven jaar.

 

Deze gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en worden nimmer door ons verstrekt aan derden zonder uw toestemming vooraf.