Persoonlijk en beveiligd

Uw portal is een persoonlijke, beveiligde, digitale omgeving waarin uw persoonlijke documenten en de door u gewerkte uren en aanverwante zaken worden opgeslagen.

LEES VERDER

Wat vindt u in de portal?

In uw persoonlijke portal vindt u uw persoonlijke documenten terug, zoals uw persoonlijke arbeidsovereenkomst, uw loonstroken en jaaropgave(n). Ook heeft u er inzage in diverse persoonlijke gegevens.

LEES VERDER

Uw gewerkte uren in de portal

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw gewerkte uren in de portal te verwerken. Zelf invoeren, waarna uw leidinggevende de uren goedkeurt. Of beide gebeurt door uw leidinggevend waarna P-services deze aan u uitbetaalt.

LEES VERDER