Ziekengeld

In uw arbeidsovereenkomst is opgenomen hoeveel wachtdagen u heeft bij ziekte. Op deze dagen wordt er geen ziekengeld betaald. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Uwarbo. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

Hoogte ziekengeld

In uw cao is de hoogte van het ziekengeld bepaald. De hoogte van uw ziekengeld is afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wanneer ontvang ik ziekengeld?

Uw ziekengeld betalen wij, afhankelijk hoe uw salaris gewoonlijk wordt uitbetaald, wekelijks of vierwekelijks. Houdt u er wel rekening mee dat er wachtdagen gelden. Het aantal wachtdagen is  afhankelijk van de cao welke op u van toepassing is.

Hoeveel ziekengeld ontvang ik?

Wanneer u een bepaalde tijd- of onbepaalde tijd-contract heeft, krijgt u het gemiddeld aantal uren uitbetaald dat u in de afgelopen 13 weken heeft gewerkt. Uw cao bepaalt het percentage wat daarvan wordt uitbetaald.

 

Wanneer u ziek uit dienst gaat, dan berekent Uwarbo uw dagloon aan de hand van de loongegevens uit een zogeheten referteperiode van een jaar. Wanneer uw dagloon is berekend, krijgt u daarvan 70 procent uitgekeerd. U ontvangt een brief van Uwarbo waarin de hoogte van het dagloon aan u wordt medegedeeld.