Ziek melden

Indien u ziek bent, dan gelden de volgende regels:

1. Meldt u zich persoonlijk vóór 10.00 uur ziek bij het bedrijf waar u gewoonlijk de werkzaamheden verricht.

2. Meldt u zich persoonlijk vóór 10.00 uur ziek bij Uwarbo via uw persoonlijke portal of telefonisch via 0342 – 411 322. Als u zich via de portal ziekmeldt, wordt u diezelfde dag gebeld door een casemanager van Uwarbo. Pas na persoonlijk contact met een casemanager zal uw ziekmelding verwerkt worden. De casemanager van Uwarbo pakt uw ziekmelding op en zal u begeleiden.

Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kan werken, dan meldt u dit bij Uwarbo en bij de direct leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Belangrijk: u dient zich telefonisch en persoonlijk bij Uwarbo ziek te melden. Een niet persoonlijke ziekmelding of een ziekmelding anders dan per telefoon wordt niet geaccepteerd tenzij hier een goede reden voor is.

Lees meer over ziek op vakantie, ziekengeld en wat te doen als u beter bent.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Ik ben ziek, wat nu?

U dient zich persoonlijk ziek te melden bij uw opdrachtgever en bij Uwarbo. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet! Lees meer>

Ik heb een ander verblijfadres tijdens mijn ziekte, wat nu?

Wanneer u tijdens uw ziekte op een ander dan voor ons bekend verblijfadres doorbrengt, dan bent u verplicht dat ons te laten weten. Stuurt u ons in dat geval een e-mailbericht waar in u het normale en het tijdelijke adres doorgeeft.
 

Ik ben te laat met ziek melden, wat nu?

U dient zich altijd en volgens onze richtlijnen tijdig bij ziek te melden.

 

Bent u te laat, neemt u dan alsnog zo snel mogelijk contact op met Uwarbo via 0342 - 411 322.

 

Uwarbo beoordeelt indien noodzakelijk met het UWV welke gevolgen het te laat ziek melden kan hebben voor uw uitkering.

Welke rechten en plichten gelden voor mij bij ziekte?

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, bent u samen met de opdrachtgever verplicht zich te houden aan de Wet verbetering poortwachter. Meer informatie hierover vindt u op de site van het UWV.

 

In het document 'Informatie voor werknemers van P-services HR group' die u van ons heeft ontvangen, staat een 'Verzuimreglement' opgesteld waar u zich als medewerker aan dient te houden. In dit reglement staat o.a. dat u altijd telefonisch bereikbaar dient te zijn tijdens ziekte, dat u met regelmaat de bedrijfsarts dient te bezoeken en dat u zich aan de gemaakte afspraken dient te houden.

 

Wanneer u niet meewerkt aan uw re-integratie dan loopt u het risico dat u een sanctie opgelegd krijgt.

Waar moet ik me ziek melden?

U dient zich persoonlijk ziek te melden bij Uwarbo voor 10.00 uur via uw persoonlijke portal of telefonisch via 0342 – 411 322. Als u zich via de portal ziekmeldt, wordt u diezelfde dag gebeld door een casemanager van Uwarbo. Pas na persoonlijk contact met een casemanager zal uw ziekmelding verwerkt worden. U dient zich ook persoonlijk af te melden bij de opdrachtgever aangezien hij/zij rekent op uw komst.

Wordt u gedurende de werkdag ziek, meldt u zich dan ook zo spoedig mogelijk bij Uwarbo en bij de opdrachtgever.

Mijn contract loopt af, maar ik ben ziek. Wat nu?

Ingeval u ziek bent terwijl uw contract afloopt, dan gaat u ziek uit dienst. Wanneer dit op u van toepassing is, dan informeren wij u schriftelijk over het vervolg. In dat geval wordt de begeleiding voortgezet door Uwarbo.