Ziek en vakantie

Bent u ziek gedurende uw vakantie? Meldt u zich dan ziek bij Uwarbo. Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan moet u dezelfde regels volgen als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij Uwarbo en u dient zich direct onder medische begeleiding te stellen. Bij thuiskomst meldt u zich meteen bij de casemanager van Uwarbo. Uiteraard dient u alle medische informatie inzake uw arbeidsongeschiktheid te bewaren en ter beschikking te stellen aan de bedrijfsarts.

Bij vertrek naar het buitenland gedurende arbeidsongeschiktheid dient toestemming aan Uwarbo en de bedrijfsarts gevraagd te worden.