Beter melden en werkhervatting

Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij Uwarbo. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Werkhervatting moet altijd in overleg met zowel Uwarbo als uw opdrachtgever. Voor de overige uren die u dan nog ziek bent, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Activiteiten gericht op werkhervatting

Als u ziek bent dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden, zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Ik ben beter, wat nu?

U dient zich persoonlijk beter te melden bij de opdrachtgever en bij Uwarbo. Lees meer>