Verlof

Wanneer u aan het werk bent voor uw opdrachtgever, bouwt u vrije dagen op. Hiervan kunt u gebruikmaken wanneer u vrij/vakantie wilt opnemen.

Onze voorkeur gaat ernaar uit om uw verlof via uw persoonlijke portal door te geven. Dit kunt u doen in het urenbriefje. Vult u gewoonlijk niet zelf uw gewerkte uren via het urenbriefje in de portal in? Dan kunt u uw opdrachtgever vragen de vrije uren aan ons door te geven, of u kunt zelf onderstaand formulier invullen.

Vergeet overigens niet om eerst uw opdrachtgever toestemming te vragen dat u een dag vrij wenst en geef dit daarna pas door aan P-services.

Houdt u bij verlofaanvragen rekening met de volgende tips:

  • Laat niet meer dan 40 uur aan verlofuren in één week uitbetalen (inclusief gewerkte uren), dit levert u namelijk een belastingvoordeel op.
  • Uw vakantiegeld is een bruto bedrag. Wanneer u dit bedrag tussentijds laat uitkeren, houdt u er dan rekening mee dan hier bijzondere loonheffing over wordt geheven. Het percentage van de bijzondere loonheffing kunt u bovenaan uw loonstrook terugvinden achter 'Bijzonder tarief (%)'.

U kunt eventueel ook via onderstaand formulier uw verlofaanvraag indienen.

Vakantiegeld opnemen *
* Verplicht

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Ik ben net gestart met werken en wil graag vakantie opnemen/vrij nemen, kan dat?

Ingeval u nog niet zo lang aan het werk bent, dan kunt u, indien u onvoldoende verlofdagen hebt opgebouwd, onbetaald verlof aanvragen. Dit dient u uiteraard met de opdrachtgever te bespreken voordat u de verlofaanvraag indient.

Mijn gegevens zijn onjuist, wat nu?

Wanneer uw gegevens niet correct zijn, dan kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen via 0342 - 401 209.

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn vakantiedagen/mijn reserveringen?

P-services is als uw juridisch werkgever verantwoordelijk voor uw vakantiedagen. Voor al uw vragen met betrekking tot kort en bijzonder verlof, vakantie en reserveringen kunt u contact opnemen met onze Support-collega's op 0342 - 401 209.

We spreken van reserveringen aangezien een deel van uw salaris wordt gereserveerd voor vakantiedagen, vakantiebijslag en kort verzuim. Deze zijn terug te vinden op uw loonstrook en in uw persoonlijke portal.

Uitbetalen van uw reserveringen verloopt in de portal via uw urenbriefje door middel van urensoort 'verlof'. De uren die u als verlof heeft aangegeven, worden aan u uitbetaald vanuit uw reserveringen.

Vakantiebijslag wordt geheven over uw zogeheten feitelijk loon: over uw bruto loon exclusief toeslagen. Het percentage bedraagt acht procent over ieder uur dat u gewerkt heeft, echter niet over overuren.

In de laatste week van de maand mei betalen wij uw vakantiegeld uit. Gaat u eerder uit dienst dan kunt u dit uiterlijk twee weken nadat u bij ons uit dient bent, verwachten.

Hoe en bij wie vraag ik vakantie/verlof aan?

Ingeval u vakantie of verlof wilt opnemen dan dient u allereerst in overleg te gaan met uw direct leidinggevende op de werkvloer, dus bij uw opdrachtgever. Is deze akkoord met uw vakantie- of verlofverzoek, dan kunt u een aanvraag doen via:

  • uw persoonlijke portal, via het urenbriefje door urensoort 'verlof' te kiezen, of
  • doe dit op de pagina verlof via het online formulier.