Pluspensioen

Als u 52 weken pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de StiPP Basisregeling, wordt u deelnemer in de StiPP Plusregeling. Uw werkgever mag u overigens ook eerder aanmelden voor de Plusregeling.

Bij de Plusregeling betaalt u een derde (4%) van de premie zelf en twee derde (8%) betaalt de werkgever. De opbouw van uw pensioenkapitaal - dit is het bedrag dat voor u opzij wordt gezet - wordt berekend over de pensioengrondslag. Dat is het pensioengevende loon min de franchise. De franchise wordt vastgesteld per uur en bedraagt € 6,32 voor 2017. Voor 2017 is er ook een maximum pensioengevend uurloon. Dit is € 28,69 per uur. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.

Het pensioengevende loon bestaat uit:

  • loon over normaal gewerkte uren;
  • loon over de onregelmatige uren (bijvoorbeeld uren die u hebt gewerkt op een afwijkende dag of tijd);
  • loon dat tijdens ziekte werkelijk doorbetaald wordt door uw werkgever;
  • wachtdagcompensatie;
  • opgebouwde of betaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen (indien van toepassing) en vakantiebijslag.

Hoeveel pensioenkapitaal u opbouwt, is afhankelijk van uw leeftijd en uw pensioengrondslag. Per leeftijdscategorie hebt u een andere opbouw van uw pensioenkapitaal. Hoe ouder u bent, hoe hoger het opbouwpercentage.

Meer over pensioen leest u ook in de bondige brochure of het uitgebreide reglement van de StiPP Plusregeling die u via de link rechts op deze pagina kunt downloaden.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Welk pensioenfonds geldt er voor mij?

Voor u geldt standaard het StiPP pensioenfonds, tenzij anders overeengekomen met uw opdrachtgever.

Wanneer heb ik recht op pensioen?

U heeft, wanneer u aan het werk gaat via P-services, standaard recht op de Stipp-pensioenregeling, tenzij met de opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt.

 

Lees meer over pensioen.

Kan ik de pensioenregeling behouden die bij mijn vorige werkgever van toepassing was?

Het is niet mogelijk om uw vorige pensioenregeling voort te zetten.

 

Slechts in zeer uitzonderlijke situaties (APG, leerkrachten en schilders) kunt u gebruik blijven maken van de bestaande pensioenregeling. Is dat op u van toepassing en heeft u hierover vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. De collega's van onze Support-afdeling helpen u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op 0342 - 401 209.