Vragen en antwoorden over loonbeslag

Wat is loonbeslag?

U heeft te maken met loonbeslag als er door een
deurwaarder beslag is gelegd op uw salaris. De deurwaarder doet dit in opdracht van een schuldeiser en heeft hier
toestemming van een rechter voor nodig. In de wet staat dat alleen een deurwaarder (niet een incassobureau) beslag mag leggen op een deel van uw inkomen. 

Moet mijn werkgever meewerken?

Uw werkgever is volgens de wet verplicht om mee te werken aan de uitvoering van een loonbeslag als een deurwaarder daarom vraagt. Als een werkgever niet meewerkt, kan de deurwaarder de werkgever aansprakelijk stellen om de hele schuld te betalen.

Houd ik genoeg geld over om van te leven?

U moet altijd een minimaal bedrag overhouden om van te leven. De deurwaarder berekent hoeveel u per maand mag overhouden. Dit heet de beslagvrije voet. Het uitgangspunt voor de berekening is de voor u geldende bijstandsnorm. Vervolgens moet de deurwaarder rekening houden met een aantal zaken, zoals de hoogte van uw woonlasten en de inkomsten van uw eventuele partner. De deurwaarder zal u om deze informatie vragen. Dit kan leiden tot een hogere beslagvrije voet, waardoor u meer geld overhoudt om van te leven.

Moet ik de deurwaarder alle gevraagde informatie geven?

Om een goede berekening van de beslagvrije voet te maken, moet de deurwaarder inzicht hebben in uw situatie. U bent de enige die over alle informatie beschikt en de deurwaarders en andere beslagleggers hierover kunt informeren. Geef daarom de gevraagde informatie aan alle beslagleggers. Door geen of onvoldoende informatie aan de deurwaarder te geven, kan de deurwaarder geen goede berekening maken van de hoogte van uw beslagvrije voet. Hierdoor loopt u het risico dat u minder overhoudt dan het bedrag waar u recht op heeft (de beslagvrije voet).

Houden deurwaarders rekening met elkaar?

De deurwaarder kan in het digitale beslagregister zien of andere deurwaarders al beslag bij u hebben gelegd. Deurwaarders zijn verplicht om hier bij de berekening van uw beslagvrije voet rekening mee te houden. Andere instanties hebben geen toegang tot het register. Let op, in dit register zijn niet alle beslagen en incassomaatregelen opgenomen die van invloed kunnen zijn op uw beslagvrije voet, zoals bepaalde verrekeningen door de Belastingdienst of uitkeringsinstanties. Ook daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk volledige informatie over uw financiële situatie verstrekt aan de deurwaarder.

Wat moet ik doen als ik nog meer aanmaningen ontvang?

Wanneer u na het eerste loonbeslag nog aanmaningen van incassobureaus ontvangt, is het belangrijk hen te informeren dat er beslag is gelegd op uw inkomen. Zo kunnen de incassobureaus hier rekening mee houden. Ook voor nieuwe situaties geldt: neem altijd zo snel mogelijk contact op met de schuldeiser als u niet kunt betalen, zodat het incassotraject kan worden voorkomen of beperkt.

Kan er beslag worden gelegd op mijn toeslagen?

Het kan voorkomen dat er naast beslag op uw salaris beslag wordt gelegd op uw (neven)inkomsten bij een andere werkgever, op een uitkering die u ontvangt of op uw toeslagen. De Belastingdienst kan uw toeslagen verrekenen als u een toeslagschuld heeft bij de Belastingdienst, met als gevolg dat u uw toeslagen (gedeeltelijk) niet meer ontvangt. De Belastingdienst doet dit zonder tussenkomst van een rechter. Bij betalingsachterstanden mag alleen de zorgverzekeraar beslag leggen op uw zorgtoeslag, uw verhuurder mag dit doen op de huurtoeslag en de kinderopvangorganisatie op de kinderopvangtoeslag. Ook in deze gevallen moet de beslagvrije voet gerespecteerd worden.

Waar kan ik terecht voor hulp?

Een loonbeslag is een ingewikkelde situatie die veel vragen bij u op kan roepen. U kunt op verschillende plekken hulp krijgen:

Gemeente
Als u hulp nodig heeft om de formulieren van de deurwaarder in te vullen, dan kunt u terecht bij de sociaal raadslieden of een formulierenbrigade in uw gemeente. De gemeente kan u vertellen wat het aanbod in uw gemeente is en u met de geschikte organisatie in contact brengen.

Juridisch Loket
Neem contact op met het Juridisch Loket wanneer u vragen heeft over wat de deurwaarder wel en niet mag en of het klopt wat de deurwaarder of bijvoorbeeld de Belastingdienst doet.

Werkgever
Ook uw werkgever kan u helpen. Hij of zij kent uw situatie en heeft er ook belang bij dat uw problemen worden opgelost.

Schuldhulpverlening
Het kan zijn dat u nog andere schulden hebt, naast de schuld waarvoor beslag is gelegd. In dat geval is het van groot belang om schuldhulpverlening te zoeken. Ga hiervoor naar uw gemeente of uw wijkteam. De schuldhulpverlening zoekt dan samen met u naar een oplossing voor uw financiële problemen.

Handige websites

Bron: www.financieelgezondewerknemers.nl