UWV en WW-uitkering

Wanneer uw contract afloopt dan kunt u voor eventuele vragen over werkloosheid en een eventuele uitkering terecht op de website van het UWV.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wanneer heb ik recht op WW?

Of u recht heeft op WW is afhankelijk van uw situatie. Op de website van het UWV leest u meer over WW>

Welke rechten en plichten gelden voor mij bij ziekte?

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, bent u samen met de opdrachtgever verplicht zich te houden aan de Wet verbetering poortwachter. Meer informatie hierover vindt u op de site van het UWV.

 

In het document 'Informatie voor werknemers van P-services HR group' die u van ons heeft ontvangen, staat een 'Verzuimreglement' opgesteld waar u zich als medewerker aan dient te houden. In dit reglement staat o.a. dat u altijd telefonisch bereikbaar dient te zijn tijdens ziekte, dat u met regelmaat de bedrijfsarts dient te bezoeken en dat u zich aan de gemaakte afspraken dient te houden.

 

Wanneer u niet meewerkt aan uw re-integratie dan loopt u het risico dat u een sanctie opgelegd krijgt.