Persoonlijke afspraken naast uw cao

Naast een cao gelden voor u ook persoonlijke afspraken met P-services aangezien wij uw juridisch werkgever zijn. Deze staan opgenomen in uw arbeidsovereenkomst.

Wanneer afspraken uit de cao en uw arbeidsovereenkomst tegenstrijdig zijn met elkaar, dan zijn de afspraken uit de cao van toepassing.

Als juridisch werkgever zijn wij verplicht om in uw arbeidsovereenkomst te melden welke cao voor u geldt. Via ons ontvangt u bij uw arbeidsvoorwaarden de cao-informatie die op u van toepassing is.

Een andere mogelijkheid is dat in uw arbeidsovereenkomst staat dat wij als juridisch werkgever een bepaalde cao volgen. In uw arbeidsovereenkomst is in dat geval opgenomen welke regelingen uit de cao door ons worden gevolgd.

Lees meer over uw cao.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat betekent rechtspositie?

Rechtspositie is het geheel van rechten en plichten die voor u als medewerker gelden. Deze zijn vastgelegd in uw cao.

Lees meer over cao.

Wat zijn de voordelen van werken via P-services voor mij?

Werken via P-services betekent voor u als werknemer dat u krijgt waar u recht op heeft, als het gaat om uw salaris, pensioen, aantal vakantiedagen enzovoorts. Deze zijn bij P-services HR group ondergebracht in onze Arbeidsvoorwaardenregeling die u van ons ontvangt in uw portal wanneer u een arbeidsovereenkomst met P-services aangaat.

 

Bovendien kunt u in aanmerking komen voor onze collectiviteitskorting en onze FiscFree-regeling waarmee u belastingvrij producten en diensten kunt aanschaffen.

Wat is een cao?

Cao is de afkorting voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken die voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak gelden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over werktijden, beloning, vakantiedagen, pensioenregelingen, regels voor overwerken, regelingen voor ziekte en ongevallen, veiligheid, ontslagregelingen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en scholing. Lees meer over cao>

Welke cao geldt voor mij?

Onder welke cao u aan het werk gaat - NBBU of ABU - kunt u vinden in uw arbeidsovereenkomst. Qua arbeidsvoorwaarden geldt de cao voor u, met uitzondering van een zestal punten. Lees meer over uw cao>

Welke arbeidsvoorwaarden kent P-services?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt, zoals arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Deze zijn bij P-services HR group ondergebracht in de Arbeidsvoorwaardenregeling die u ontvangt wanneer u een arbeidsovereenkomst met P-services aangaat. U vindt deze terug in uw persoonlijke portal.

 

Wanneer u geheel rechts bovenin klikt op Inloggen dan komt u met uw logingegevens direct in uw persoonlijke portal terecht en kunt u bij Documenten uw Arbeidsvoorwaarden inzien.