Mijn cao

Cao is de afkorting voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken die voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak gelden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over werktijden, beloning, vakantiedagen, pensioenregelingen, regels voor overwerken, regelingen voor ziekte en ongevallen, veiligheid, ontslagregelingen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en scholing.

Meer informatie over cao vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Welke cao geldt voor mij?

In uw arbeidsovereenkomst is bepaald welke uitzend-cao op u van toepassing is. 

De uitzend-cao waaronder u werkzaam bent/gaat kunt u hiernaast downloaden. Op de zes volgende punten wijken uw arbeidsvoorwaarden af:

  • loon;
  • adv;
  • toeslagen/overwerken;
  • netto onkostenvergoeding;
  • periodieke loonsverhogingen (bijv. verjaardag, aantal jaren in dienst, 26 weken gewerkt);
  • initiële loonsverhogingen (bijv. medewerkers gaan op een bepaald moment in het jaar vanwege een cao-wijziging een bepaald percentage omhoog in loon).

Op deze zes punten zijn wij namelijk verplicht ons te houden aan de cao die bij uw opdrachtgever geldt. Deze vindt u terug in uw arbeidsovereenkomst (te vinden in uw persoonlijke portal).

Uw rechten volgens het fasensysteem

Hoe langer u voor ons werkt, hoe meer rechten u opbouwt. Hoe dat precies werkt ziet u in het overzicht van het fasensysteem. Voor een uitgebreide uitleg van het fasensysteem verwijzen we u door naar uw cao.

Naast de in de cao geldende afspraken, gelden ook persoonlijke afspraken met P-services. Lees meer.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat betekent rechtspositie?

Rechtspositie is het geheel van rechten en plichten die voor u als medewerker gelden. Deze zijn vastgelegd in uw cao.

Lees meer over cao.

Wat is een cao?

Cao is de afkorting voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken die voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak gelden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over werktijden, beloning, vakantiedagen, pensioenregelingen, regels voor overwerken, regelingen voor ziekte en ongevallen, veiligheid, ontslagregelingen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en scholing. Lees meer over cao>

Welke cao geldt voor mij?

Onder welke cao u aan het werk gaat - NBBU of ABU - kunt u vinden in uw arbeidsovereenkomst. Qua arbeidsvoorwaarden geldt de cao voor u, met uitzondering van een zestal punten. Lees meer over uw cao>