Werktijden en arbeidstijdverkorting (atv)

Uw werktijden worden door de opdrachtgever, dus op de werkvloer, bepaald en met u persoonlijk afgestemd met uw leidinggevende.

Adv staat voor arbeidsduurverkorting en atv staat voor arbeidstijdverkorting. Het recht op adv-dagen is, in tegenstelling tot vakantiedagen, niet in de wet geregeld maar in een cao of een bedrijfsregeling.

Het zijn dus vrije dagen die u opbouwt bovenop uw wettelijke vakantiedagen. Het aantal en de status van de adv-dagen is dus afhankelijk van de cao of bedrijfsregeling waar u onder valt. Of u atv/adv opbouwt kunt u vinden op uw arbeidsovereenkomst in uw persoonlijke portal. Tijdens ziekte heeft u in principe geen recht op atv-/adv-dagen.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat zijn mijn werktijden?

De werktijden worden bepaald door de opdrachtgever, dus degene bij wie u dagelijkse uw werkzaamheden verricht. Uw vragen hierover dient u aan uw leidinggevende/op de werkvloer te stellen.

Wat zijn mijn werktijden?

Uw werktijden worden door de opdrachtgever, dus op de werkvloer, bepaald en persoonlijk afgestemd met uw leidinggevende.

Wie bepaalt mijn werktijden?

Uw werktijden worden bepaald door de opdrachtgever, degene bij wie de dagelijkse werkzaamheden uitvoert. Heeft u vragen over uw werktijden, stelt u ze dan aan de opdrachtgever.

 

Heeft u vragen over toeslagen of de Arbeidstijdenwet, stelt u deze dan aan P-services, bereikbaar via 0342 - 401 209 of via info@p-services.nl.

Wat houdt de Arbeidstijdenwet in?

De overheid heeft een aantal regels opgesteld ter bescherming van u als werknemer. Deze zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Daarin vindt u informatie over werktijden, pauzes, rusttijden, nachtdiensten, oproepdiensten en werken op zon- en feestdagen. Lees meer>