Over de Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat vastgelegd wat de regels zijn voor:

  • werktijden;
  • pauzes;
  • rusttijden;
  • nachtdiensten;
  • oproepdiensten;
  • werken op zon- en feestdagen.

De overheid heeft met deze regels het doel om u als werknemer te beschermen. De regels zijn bedoeld voor werknemers van 18 jaar en ouder.

Voor personen die jonger zijn, gelden aparte regels ingeval zij in combinatie met school een vakantie- of bijbaan hebben.

Voor zwangere en bevallen vrouwen en voor nachtdienstwerkers gelden ook speciale regels.

U vindt alle regels beschreven op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat houdt de Arbeidstijdenwet in?

De overheid heeft een aantal regels opgesteld ter bescherming van u als werknemer. Deze zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Daarin vindt u informatie over werktijden, pauzes, rusttijden, nachtdiensten, oproepdiensten en werken op zon- en feestdagen. Lees meer>