Wie is uw opdrachtgever?

De opdrachtgever is het bedrijf waar u uw dagelijkse werkzaamheden verricht. Uw leidinggevende op de werkvloer vertelt u welke werkzaamheden u moet verrichten en houdt toezicht over u.

Uw leidinggevende levert uw gewerkte uren bij ons aan. Indien u vragen heeft over de gewerkte uren of deze wilt inzien, kunt u terecht bij uw leidinggevende. In overleg met
uw leidinggevende kan besloten worden dat u zelf de uren aanlevert in onze portal.

Indien u voldoende vakantiedagen heeft opgebouwd kunt u, na goed overleg met uw leidinggevende vooraf, een verzoek om verlof indienen. De daadwerkelijke verlofaanvraag dient u bij P-services in.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat doet de opdrachtgever?

De opdrachtgever is het bedrijf waar u uw dagelijkse werkzaamheden verricht. Op de werkvloer heeft de opdrachtgever de leiding over uw werkzaamheden en houdt daar toezicht op.

Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld uw arbeidstijden of uw werkrooster dan kunt u deze aan uw opdrachtgever stellen. Uw opdrachtgever kan ook de degene zijn die uw gewerkte uren invoert.