Belangrijke informatie wanneer u start met werken via P-services

Voordat u aan de slag gaat verzoeken wij u vriendelijk om de inhoud van deze pagina goed door te lezen. Deze informatie is voor u van belang om goed van start te kunnen gaan.

Informatie voor werknemers
Hierin vertellen wij u wat u moet weten als werknemer van P-services. Bijvoorbeeld over onze werkwijze als het gaat om urenregistratie, uitbetaling salaris, opnemen vakantiedagen enzovoorts. Bekijk de informatie voor werknemers.

Verzuimreglement Uwarbo
Wanneer u ziek bent, geldt een aantal regels waaraan u zich moet houden. Zo dient u zich, wanneer u ziek bent, persoonlijk vóór 10.00 uur ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden én bij Uwarbo via uw persoonlijke portal of telefonisch via 0342 – 411 322. Als u zich via de portal ziekmeldt, wordt u diezelfde dag gebeld door een casemanager van Uwarbo. Pas na persoonlijk contact met een casemanager zal uw ziekmelding verwerkt worden. Bekijk het verzuimreglement.

Veiligheidsinstructie
Wij willen als werkgever ongelukken voorkomen en zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor u als werknemer. Bekijk de veiligheidsinstructie.

Daarnaast is het van belang dat u weet met wie u in uw werksituatie te maken krijgt. Lees meer>