Aanleveren gegevens

Tijdens de inschrijving is het nodig dat de opdrachtgever en u gegevens aanleveren. Dat gebeurt in een aantal stappen.

Deze gegevens zijn o.a. nodig ter identificatie (persoonlijke gegevens en kopie ID-bewijs), voor het vaststellen van uw loon, het bepalen welk contract u krijgt (begin- en einddatum) enzovoorts.

Deze gegevens worden digitaal aangeleverd en in de portal opgeslagen. Nadat de digitale inschrijving is voltooid, komen de voor u benodigde documenten in de portal beschikbaar.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Deze verstrekken wij nimmer aan derden zonder uw toestemming vooraf.