Hoogte inlenersbeloning

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in uw cao. Wij zijn verplicht om vanaf dag één van uw dienstverband de inlenersbeloning toe te passen.

De opdrachtgever dient voordat u aan de slag gaat het juiste loon te bepalen bij uw functie. Wij controleren deze en zorgen dat deze vervolgens goed wordt toegepast. Daardoor kunt u ervan verzekerd zijn dat u het juiste salaris ontvangt.

Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. De inlenersbeloning is bedoeld om ervoor te zorgen dat u als medewerker via P-services hetzelfde salaris ontvangt als andere personeelsleden van de opdrachtgever die dezelfde werkzaamheden als u uitvoeren op de werkvloer, maar die volgens de cao van de opdrachtgever worden uitbetaald.

U heeft dus recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij de opdrachtgever. Het volgende valt onder de inlenersbeloning:

 • het bruto loon volgens de schaal waarin u bent ingedeeld;
 • atv/adv;
 • toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
 • initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald;
 • onkostenvergoedingen;
 • periodieken.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Wij hanteren de volgende voorwaarden voor de eerste uitbetaling van uw loon:

 • u heeft uw arbeidsovereenkomst digitaal ondertekend en
 • uw eerste gewerkte uren zijn op tijd, dus voor woensdag 10.00 uur, digitaal aan ons doorgegeven.

P-services kent twee mogelijkheden voor uitbetaling van uw loon. U kunt met uw opdrachtgever overleggen welke mogelijkheid uw voorkeur heeft, namelijk:

 • per week
 • per vier weken.

Afhankelijk van wat u met uw opdrachtgever overeenkomt worden iedere week of iedere vier weken uw gewerkte uren door ons verwerkt. Deze uren dienen woensdag voor 10.00 uur bij ons binnen te zijn zodat ze dezelfde week nog aan u kunnen worden uitbetaald. In bijzondere omstandigheden, zoals op feestdagen, kan de uitbetaling van uw salaris iets langer duren.

Van iedere betaling maken wij voor u een loonstrook waarop u exact kunt aflezen wat er is betaald en hoeveel reserveringen u heeft opgebouwd. Uw loonstroken kunt u inzien in uw persoonlijke portal.

Waar zie ik mijn uurloon?

Uw uurloon staat vermeld op uw loon-/salarisstrook en op uw inschrijfbevestiging.

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

De opdrachtgever geeft P-services een indicatie van uw bruto loon. Met de opdrachtgever kunt u dan ook de salarisonderhandeling voeren. De opdrachtgever benoemt ook in welke functie u uw werkzaamheden bij hem/haar gaat uitoefenen. Zelf heeft u uw arbeidsverleden aan ons door moeten geven als u werkzaam bent via P-services.

 

Uw salaris wordt dus voornamelijk door uw opdrachtgever bepaald. Wij controleren dit op:

 • de cao waarbinnen u werkzaam bent;
 • uw leeftijd;
 • uw functie (loonschaal);
 • uw ervaring binnen de functie (trede).